Khamis, Mei 20, 2010

Perasmian Kilang Arak

Perasmian Kilang arak 1966

Isnin, Oktober 19, 2009

Pekan Tapah

Pemandangan Pekan Tapah dari udara suatu masa dulu.

Pekan Tapah banjir.

Jambatan Tapah.

Selasa, Ogos 25, 2009

Merdeka

Perjanjian Merdeka ditandatangani di antara Tunku Abdul Rahman
Putra Al-Haj dan Lennox Boyd di London, 8 Februari 1956.


Surat bertarikh 14 Januari 1956 daripada UMNO bahagian
Kuala Kangsar kepada Setiausaha Agong UMNO mengesyorkan pengumuman
tarikh kemerdekaan Negara diisytiharkan di Melaka kerana di Melaka lah
bermulanya sejarah kerajaan Melayu yang masyhur dan terbilang.


Rombongan Merdeka ke London, 1956.

Ahli-ahli Suruhanjaya Reid di Jamuan Makan. Dato' Tan Cheng Lock
menjadi tuan rumah pada 17 Ogos 1956.

Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menanti Rombongan
Merdeka di Padang Hilir, Melaka.

Perarakan bersama UMNO dan MCA melalui hadapan Bangunan Kerajaan
di Johor Bahru, 1 Julai 1954.


Perarakan parti-parti UMNO bahagian Johor sebagai tanda menyokong
penubuhan suruhanjaya yang bebas dan berdikari bagi mengkaji penubuhan
Perlembagaan Persekutuan dalam memorandum untuk mengadakan Pilihraya
Persekutuan. Johor Bahru, 1 Julai 1954.


Perarakan tuntutan kemerdekaan di Kuala Lumpur pada 7 Julai 1954.


Di King's House, Kuala Lumpur pada 20 Nov 1946. Jawatankuasa Petugas yang dilantik oleh Persidangan Gabenor Malayan Union terdiri daripada Raja-raja Melayu dan wakil-wakil dari UMNO untuk menyediakan Cadangan-cadangan Perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union.

Jawatankuasa Petugas yang akan menyediakan Cadangan-cadangan Perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu.


Jawatankuasa Petugas yang dilantik oleh Persidangan Gabenor Malayan Union terdiri daripada pemerintah-pemerintah Negeri Melayu dan wakil-wakil UMNO untuk menyediakan Cadangan-cadangan Perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union pada 20 Nov 1946 di King's House, Kuala Lumpur.

Khamis, Ogos 06, 2009

Perbahasan Dewan Ra'ayat 1961 - Tahanan Pertama ISA


Volume II
No. 46
Tuesday
7th February, 1961
___________________________________________

PARLIAMENTARY
DEBATES


DEWAN R A4 AY AT
(HOUSE OF REPRESENTATIVES)
OFFICIAL REPORT

CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS [Col. 5075]


MOTIONS—

The Second Five-Year Plan [Col. 5083]
ADJOURNMENT SPEECH [Col. 5167]

PRINTED AT THE GOVERNMENT PRESS
BY THOR BENG CHONG, ACTING GOVERNMENT PRINTER
FEDERATION OF MALAYA

1961


__________________________________________

FEDERATION OF MALAYA
DEWAN RA'AYAT

(HOUSE OF REPRESENTATIVES)
Official Report
Second Session of the First Dewan Ra'ayat
Tuesday, 7th February, 1961

The House met at Ten o'clock a.m.
PRESENT:

The Honourable Mr. Speaker, DATO' HAJI MOHAMED NOAH BIN OMAR,
S.P.M.J., D.P.M.B., J.P.
the Prime Minister and Minister of External Affairs,
Y.T.M. TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA AL-HAJ, K.O.M.
(Kuala Kedah).
the Deputy Prime Minister, Minister of Defence and
Minister of Rural Development, TUN ABDUL RAZAK BIN
DATO' HUSSAIN, S.M.N. (Pekan).
the Minister of Internal Security, DATO' DR. ISMAIL BIN
DATO' ABDUL RAHMAN, P.M.N. (Johore Timor).
the Minister of Finance, ENCHE' TAN SIEW SIN, J.P.
(Malacca Tengah).
the Minister of Works, Posts and Telecommunications,
DATO' V. T. SAMBANTHAN, P.M.N. (Sungei Siput).
the Minister of Agriculture and Co-operatives, ENCHE'
ABDUL AZIZ BIN ISHAK (Kuala Langat).
the Minister of Transport, ENCHE' SARDON BIN HAJI JUBIR
(Pontian Utara).
the Minister of Health and Social Welfare, DATO' ONG
YOKE LIN, P.M.N. (Ulu Selangor).
the Minister of Labour, ENCHE' BAHAMAN BIN SAMSUDIN
(Kuala Pilah).
the Minister of Education, ENCHE' ABDUL RAHMAN BIN
HAJI TALIB (Kuantan).
the Assistant Minister of Information and Broadcasting

_______________________________________

Tahanan Dalam Lock-up Balai Polis

5. Enche' K. Karam Singh bertanya kapada
Menteri Keselamatan Dalam
Negeri ia-itu apa-kah sebab-nya maka
hanya Koh Pak Ngee dan Tan Pin
Ying di-antara orang yang di-tahan
baharu2 ini di-tahan dalam lock-up

Dato' Dr. Ismail: Tuan Yang di-
Pertua, orang2 yang berkenaan itu
Sabagaimana juga orang2 tahanan yang
lain telah di-tahan oleh pehak polis
bagi masa yang sa-singkat2-nya untok
menyempurnakan segala penyiasatan.

Enche' K. Karam Singh: Mr.
Speaker, Sir, why was it necessary that
the investigations into the case of these
two people were prolonged so long
after the investigations into the cases
of other detainees were terminated?
What were the special reasons?

Dato Dr. Ismail: Tuan Yang di-
Pertua, jawapan-nya senang sahaja
bahawa sa-paroh orang lekas dipereksa
dan sa-paroh-nya lambat.
Manusia pun ada berlainan tabi'atnya.

Enche Liu Yoong Peng (Rawang):
Mr. Speaker, Sir, what is the minimum
period of being kept in the lock-up?

Dato Dr. Ismail: Jawab-nya, tidak
ada minimum.

Enche V. David (Bungsar): Sir,
what is the maximum then? (Laughter).

6. Enche K. Karam Singh asks the
Minister of Internal Security to state
when Koh Pak Ngee and Tan Pin Ying
will be transferred to a detention camp.

Dato Dr. Ismail: Tuan Yang di-
Pertua, Koh Pak Ngee telah di-pindahkan
kapada satu tempat tahanan pada
26 haribulan January, 1961, dan Tan
fin Ying pula telah di-pindahkan pada
satu tempat pada 4 haribulan February,
1961.

Enche K. Karam Singh: Mr.
Speaker, Sir, supplementary question.
Where have these two detainees been
transferred to?

Dato' Dr. Ismail: That is a question
which, I think, I will be able to inform
the Honourable Member if it is only
for his information.

Enche' K. Karam Singh: I did not
hear that reply, Sir.

Dato' Dr. Ismail: Sir, if the Honour-
able Member would only listen to my
reply rather than thinking of asking
supplementary questions, perhaps he
would have heard my reply.

Mr. Speaker: Will you repeat your
reply? (Laughter).

Dato' Dr. Ismail: I said if he wants
the information for himself, I can give
it to him.

Enche' D. R. Seenivasagam: Mr.
Speaker, Sir, supplementary question.
May we know whether, from what the
Honourable Minister says, this House
is not entitled to know where these two
persons are being detained? And if the
answer is "No," then why are we not
being told?

Dato Dr. Ismail: Well, Sir, the
question was asked by the Honourable
Member for Damansara and I said that
if the Honourable Member is interested,
I will tell him. But if other Members
of the House are interested, I will tell
them too. (Laughter).

Enche D. R. Seenivasagam: Mr.
Speaker, Sir, I am interested myself.

Dato Dr. Ismail: I will give the
Honourable Member the information too.
Enche9 K. Karam Singh: Mr.
Speaker, Sir, I am not asking this
information privately. I am asking this
information so that the country can
know? and I expect the Minister will
honour his public obligation and give
us the information in this House.

Dato Dr. Ismail: Well, I will give it
to him at the next meeting of Parliament.

Dato Onn: Mr. Speaker, Sir, this
question is made in an open House, in
Dewan Ra'ayat, and it is incumbent
upon the Minister to reply to that
question openly; to give that information
to this House and not to any
particular individual.

Dato' Dr. Ismail: Sir, if the Honour-
High Street, able Member would only listen to my
rather than thinking of asking
supplementary questions, perhaps he
Batu Gajah. would have heard my reply.

Dato Dr. Ismail: Well, Sir, the
question was asked by the Honourable
Member for Damansara and I said that
if the Honourable Member is interested,
I will tell him. But if other Members
of the House are interested, I will tell
them too. (Laughter).

Enche D. R. Seenivasagam: Mr.
Speaker, Sir, I am interested myself.

Dato Dr. Ismail: I will give the
Honourable Member the information
too.

Enche K. Karam Singh: Mr.
Speaker, Sir, I am not asking this
information privately. I am asking this
information so that the country can
know? and I expect the Minister will
honour his public obligation and give
us the information in this House.

Dato Dr. Ismail: Well, I will give it
to him at the next meeting of Parliament.

Dato Onn: Mr. Speaker, Sir, this
question is made in an open House, in
Dewan Ra'ayat, and it is incumbent
upon the Minister to reply to that
question openly; to give that information
to this House and not to any
particular individual.

Dato' Dr. Ismail: I am not suggesting
that I am going to reply in secret.

Enche' K. Karam Singh: If the
Minister refuses to tell us where these
two detainees have been sent, Mr.
Speaker, Sir, I would want to know

whether they are in this country, or
whether they have been sent out of this
country; and what is their condition,
because the Minister's secretiveness
over this matter causes concern over
the safety of these two detainees.

Enche' S. P. Seenivasagam: Mr.
Speaker, Sir, supplementary question.
Is it not a fact that the Minister himself
does not know where these two men
are? Is that not the truth?

Dato' Dr. Ismail: There are only two
camps left.

Enche' D. R. Seenivasagam: Mr.
Speaker, Sir, a supplementary question
has been asked by me: will the
Honourable Minister disclose to this
House where these two persons are
being detained? We would like an
unequivocal answer to that question.

Mr, Speaker: You are asking him to
inform the House? (to Dato' Dr. Ismail)
Are you prepared to do it?

Dato' Dr. Ismail: Sir, there are only
two detention camps left. But if the
Honourable Member wants to know
exactly which one, I would require
notice of that.

Enche' V. David: Will the Honourable
Minister say that these people are
being detained under a disgusted place
of detention?

Dato' Dr. Ismail: They will not be
under any more severe circumstances
than the Honourable Member has
experienced. (Laughter).

Dato Onn: Sir, the Honourable
Minister has said that there are only
two detention camps left. Can he not
tell this House which one of the two
these people are detained in? (Laughter).

Enche' D. R. Seenivasagam: Mr.
Speaker, Sir, do we have an assurance
from the Honourable Minister that
these two persons at least are in one of
the two detention camps? (Laughter).

Dato' Dr. Ismail: Yes.

_______________________________________

Nama : Koh Pak Ngee

Tahun : 1960, 5 November, tengah malam

Tempoh Tahanan : Tidak dinyatakan

Peranan : Penolong Setiausaha Agung Barisan Sosialis (SF),

Ketua Editor NYALA,

organ parti SF ,calon Parlimen SF bagi Pilihan Raya Umum 1959

Alasan Penahanan : Tidak dinyatakan

Isnin, Julai 27, 2009

Sejarah Kongsi Gelap

Kegiatan mereka bukan lagi tertumpu kepada pemerasan, penculikan, ugutan, perniagaan dadah, rompakan, perjudian haram, pelacuran, penjualan cakera padat cetak rompak, pemerasan wang perlindungan terhadap perempuan sundal, penari, rumah urut, peniaga kecil, dan juga kegiatan Ah Long.

Sekarang, kegiatan kongsi gelap secara serius telah mula meresap dan merubah lanskap politik negara. Mereka telah dilihat sebagai pencatur. Mereka telah mula menonjol berikutan keterlibatan golongan usahawan, dan penggiat politik secara lansung atau tidak ke dalam kumpulan mereka.

Petikan akhbar:

Kit Siang lapor polis ancaman bunuh Presiden MCA

PETALING JAYA 27 Julai - Pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang hari ini membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Petaling Jaya di sini berhubung ancaman bunuh yang diterima Presiden MCA, Datuk Seri Ong Tee Keat…

Utusan Malaysia
27/07/2009
_______________________________________________

Beberapa lagi 'jerung besar' ah long akan ditahan


KUALA LUMPUR 20 Julai – Polis akan membuat beberapa lagi siri tangkapan 'jerung besar’' yang terlibat dalam sindiket peminjam wang haram atau ah long termasuk yang bergelar Datuk dalam masa terdekat…

Utusan Malaysia
20/07/2009
_______________________________________________

Ah Long heads could be politically-linked


KUALA LUMPUR July 13 — The police have not ruled out the probability that two key members of Malaysia’s largest ’Ah Long’ (loan shark) network could be familiar names in the political fraternity.

Initial police investigations have revealed that the two were among six people who had jointly headed the network which had international connections in drug trafficking and prostitution, among others…

Utusan Malaysia
14/07/2009
_______________________________________________

Siapa Kongsi Gelap ini... Lihat sejarahnya…


Kongsi-kongsi gelap Cina di Negeri-negeri Selat berasal dari kumpulan Triad. Kumpulan Triad merupakan satu kongsi gelap yang ditubuhkan di negeri China pada tahun 1674. Tujuan kumpulan Triad ialah untuk menggulingkan Kerajaan Manchu dan menggantikannya dengan Dinasti Ming. Kumpulan Triad juga dikenali sebagai nama-nama seperti Liga Hung dan Thian Ti Hui (Liga Syurga dan Bumi). Orang Cina telah menubuhkan kongsi-kongsi gelap tidak lama selepas British menduduki Pulau Pinang (1786) dan Singapura (1819). Sejak tahun 1799 lagi kongsi-kongsi gelap Cina mula menentang pentadbiran British di Pulau Pinang. Antara kongsi-kongsi gelap yang terkenal ialah Ghee Hin (Kantonis) dan Hai San (Hakka). L.A. Mills menganggap kongsi-kongsi gelap Cina di Negeri-negeri Selat sebagai the Pirates and Robbers Co-operative Association. Sebilangan besar ahli kongsi-kongsi gelap tersebut terdiri daripada penjenayah Cina.

Kapitan Chung Ah Kwee, ketua kumpulan Kongsi Gelap Larut Hai San 1887

Perebutan kuasa dan kawasan jajahan telah melahirkan pelbagai nama dan kod angka kumpulan seperti Tiga Maharaja, Tokong Lima Beradik, 13 Pedang, Naga Merah, 03,04,07,08,21,24,36,38,18,360,367,368,369 dan banyak lagi. Dipercayai juga beberapa kumpulan yang asalnya hanya di ketuai dan dianggotai oleh bangsa Cina telah diketuai dan dianggotai oleh bangsa-bangsa lain seperti 08,18,24,36,77,99 dan lain-lain. Kumpulan kongsi gelap juga menjadikan lambang-lambang tertentu sebagai ikon kumpulan mereka seperti haiwan liar, mitos dan senjata api bagi melambangkan keganasan dan kekejaman mereka.


Khaw Boo Aun (1835 - 1906) Setiausaha Persatuan Ghee Hin Sum Hup, juga Pengurus kewangan Raja Abdullah

Sepertimana kongsi gelap lain di seluruh dunia, kongsi gelap Malaysia dipercayai menjadikan kongsi gelap di Tanah Besar China, Hong Kong dan Taiwan sebagai contoh penubuhannya, menjalankan operasi dan tetap menjadikan Guan Yu/Kuan Yee (Dewa Perang) sebagai idola yang dipuja-puja. Malah di dalam sumpah setia meraka, mereka masih menggunakan pengakuan menjadi ahli "Tentera Merah".


Sebab-sebab penubuhan kongsi-kongsi gelap Cina

1. Kewujudan kongsi-kongsi gelap di China Selatan
Kebanyakan orang Cina yang berhijrah secara ramai-ramai ke Negeri-negeri Selat dalam abad ke-19 merupakan bekas ahli kongsi-kongsi gelap di negara China. Tradisi kongsi-kongsi gelap ini telah diteruskan oleh orang Cina di Negeri-negeri Selat.

Tukang gunting Cina di Malaya pada tahun 1876

2. Keperluan organisasi bagi perlindungan dan bantuan bersama
Orang Cina yang berhijrah ke Negeri-negeri Selat berasal dari kawasan-kawasan yang berlainan di negara China dan terdiri daripada berbagai-bagai suku. Mereka juga mempunyai bahasa pertuturan dan adat yang berlainan. Faktor-faktor ini dan keadaan sekeliling yang baru telah menyebabkan orang Cina memasuki kongsi gelap yang seketurunan bagi tujuan perlindungan diri dan bantuan bersama. Selain daripada menjalankan kegiatan-kegiatan jenayah, kongsi-kongsi gelap ini merupakan persatuan kebajikan dan sosial. Mereka membantu ahli-ahli yang berada dalam kesusahan, menguruskan pengebumian ahli-ahli yang meninggal dunia dan membantu ahli-ahli mencari pekerjaan.

3. Kewujudan peluang-peluang kekayaan dan kuasa
Kongsi-kongsi gelap juga ditubuhkan dengan tujuan menguasai lombong-lombong bijih timah, perdagangan kuli, perjudian dan pelacuran.

Pelombong Ghee Hin

4. Sikap tidak peduli Kerajaan Negeri-negeri Selat
Sikap tidak peduli Kerajaan Negeri-negeri Selat telah menggalakkan penubuhan kongsi-kongsi gelap Cina. Pegawai-pegawai awam dan pasukan polis tidak mencukupi untuk mengawal kegiatan kongsi-kongsi gelap. Pada tahun 1831, hanya terdapat 18 orang polis sahaja bagi penduduk seramai kira-kira 16000 orang di Singapura. Malahan, tiada terdapat seorang pegawai pun sebelum tahun 1867 yang boleh bertutur dalam bahasa Cina atau memahami adat orang Cina. Tiada terdapat jentera kerajaan sebelum tahun 1877 bagi menguruskan hal-hal berkaitan dengan kaum Cina di Negeri-negeri Selat. Malahan tiada terdapat kakitangan kehakiman yang mencukupi untuk menyelesaikan kes-kes jenayah. Sehingga tahun 1856 hanya terdapat seorang hakim di Negeri-negeri Selat. Keadaan ini telah menggalakkan perkembangan kongsi-kongsi gelap Cina.

Langkah-langkah mengawal kegiatan kongsi-kongsi gelap Cina
1. Sebelum tahun 1867
Sehingga tahun 1867, tiada langkah-langkah positif yang diambil untuk mengawal kongsi-kongsi gelap. Pentadbiran Negeri-negeri Selat sehingga tahun tersebut adalah di bawah kawalan Kerajaan India yang telah mengamalkan sikap tidak peduli dalam hal ehwal tempatan. Langkah yang diambil oleh kerajaan sebelum tahun 1867 adalah hanya memanggil pemimpin-pemimpin pelbagai puak Cina apabila berlaku kekacauan dan meminta mereka menjaga ketenteraman.


Senjata yang digunakan ketika peperangan Larut antara Kongsi Gelap Hai San dan Ghee Hin


2. Selepas tahun 1867
a. Akta Pemeliharaan Keamanan 1867
Pada tahun 1867, Sir Harry Ord, iaitu Gabenor pertama tanah jajahan Negeri-negeri Selat telah meluluskan Akta Pemeliharaan Keamanan. Melalui akta ini, Gabenor mempunyai kuasa untuk membuang negeri orang-orang salah yang mengancam ketenteraman awam tanpa sebarang perbicaraan atau hak kerakyatan. Hukuman dera (Corporal Punishment) dan menembak perusuh-perusuh dibenarkan.

b. Akta Pendaftaran Pertubuhan-pertubuhan 1869
Pada tahun 1869, kerajaan meluluskan Akta Pendaftaran Pertubuhan-pertubuhan yang mewajibkan pendaftaran semua pertubuhan yang terdiri daripada 10 atau lebih orang ahli. Semua pertubuhan dikehendaki memberi nama ahli-ahli yang memegang jawatan dan menyatakan tujuan-tujuan penubuhan mereka.

c. Penubuhan Protektorat Orang Cina 1877
Pada tahun 1877, kerajaan menubuhkan Protektorat Orang Cina yang diketuai oleh W.A. Pickering. W.A. Pickering yang boleh bertutur dalam bahasa Cina teklah mendapat keyakinan kaum Cina.

d. Kelulusan Undang-undang
Dua undang-undang untuk mencegah kuli-kuli serta melindungi pendatang-pendatang Cina telah diluluskan
e. Ordinan Pertubuhan-pertubuhan 1889
Pada tahun 1889, kerajaan meluluskan Ordinan Pertubuhan-pertubuhan yang mengharamkan kongsi-kongsi gelap Cina. Kongsi-kongsi gelap diberi tempoh 6 bulan untuk menghentikan kegiatan mereka. Ordinan tersebut memaksa kongsi-kongsi gelap bergerak secara rahsia atau disusun semula dengan menggunakan nama lain.

Walau bagaimanapun, langkah-langkah yang diambil oleh Kerjaan Negeri-negeri Selat untuk menghapuskan sama sekali kongsi-kongsi gelap Cina tidak berjaya. Kongsi-kongsi gelap Cina meneruskan kegiatan mereka secara rahsia dan masih wujud hingga hari ini.

Jika seseorang terlibat didalam aktiviti kongsi gelap atau jenayah, maka mereka boleh dikenakan tindakan seperti berikut:

DIBAWAH ORDINAN DARURAT 5/69
Mengikut sek. 3 Ordinan Darurat anda boleh ditangkap dan ditahan selama 60 hari. Berikutnya dibawah sek. 4 (1) pula boleh dihukum oleh Kementerian Dalam Negeri supaya ditahan di Pusat Pemulihan Akhlak, Pulau Jerejak, Pulau Pinang selama 2 tahun

Atau

Dibawah sek. 4A (1) Ordinan yang sama boleh diperintahkan kediaman terhad disesebuah tempat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk selama 2 tahun.

Rabu, Julai 22, 2009

Tentera Merah Jepun JRA

Penawanan Tebusan di Bangunan AIA, Kuala Lumpur oleh Tentera Merah Jepun (JRA ) 1975

Nippon Seki-gun (JRA)

Tun Abdul Razak melawat tempat berlakunya peristiwa tersebut.

Peristiwa ini bermula apabila 5 orang anggota Tentera Merah Jepun (JRA), atau dalam Bahasa Jepunnya Nippon Seki-gun, menawan 50 orang tebusan pada 4 Ogos 1975. Mereka menjadikan beberapa orang diplomat tempatan, Amarika dan Sweden sebagai tebusan di tingkat 9 bangunan AIA, Kuala Lumpur. Pada waktu itu Kedutaan Amarika Syarikat dan Sweden terletak di situ. Mereka menuntut pembebasan 7 rakan mereka yang ditahan di negara tersebut. Tebusan itu di tahan kira-kira 79 jam. Setelah tuntutan mereka dipenuhi, mereka berlepas ke Libya dengan pesawat DC8 pada 7 Ogos 1975. Melalui peristiwa keganasan inilah tertubuhnya Unit Tindakan Khas yang merupakan pasukan khas kedua PDRM selepas 69 Komando.


Info Tambahan JRA

The Japanese Red Army was a militant far-left group founded by Fusako Shigenobu in February 1971 after she broke away from the Japanese Communist League-Red Army Faction. The group claimed to have about 40 members at its height and was at one time one of the best-known armed leftist groups in the world. The JRA had close ties to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), but the claim that it ran operations alongside the PFLP has never been proven and a letter claiming the responsibility for the Lod Airport Massacre was rejected by the JRA and PFLP as an attempt to arrest leading members of the PFLP. By the early 1980s, the JRA was no longer active in Japan and was almost entirely dependent on the PFLP for financing, training and weaponry. The United Red Army wasn't the Japanese Red Army, but they had the same origin (the group in Japan was called Rengō Sekigun and the group outside Japan was called Nihon Sekigun).

The JRA's stated goals were to overthrow the Japanese government and monarchy and to start a world revolution.

The group was also known as the Anti-Imperialist International Brigade (AIIB), Nippon Sekigun, Nihon Sekigun, Holy War Brigade, and the Anti-War Democratic Front.
In April 2001, Shigenobu issued a statement from detention declaring the Japanese Red Army had disbanded.

Aktiviti JRA di Seluruh Dunia

Semasa 1970-an dan 1980-an, JRA melaksanakan serangan-serangan bersiri di seluruh dunia, termasuk:

31 Mac 1970:
Sembilan ahli-ahli terdahulu JRA, Komunis Jepun League-Red Army Faction, paling terkenal merampas, Japan Airlines Flight 351, Boeing 727 membawa 129 orang di Tokyo International Airport. Kesemua penumpang telah dibebaskan. Ia kemudiannya terbang ke Kore Utara. Tanaka adalah satu-satunya yang disabitkan kesalahan. Tiga daripada rakan jenayah Tanaka meninggal dunia di Korea Utara dan lima kekal di sana. Menurut Jepun National Police Agency, seorang lagi rakan mungkin juga telah meninggal dunia di Korea Utara.

30 Mei 1972:
Pembunuhan Beramai-ramai di Lapangan Terbang Lod Israel Airport dalam Tel Aviv, kini Ben Gurion International Airport: satu serangan menggunakan senapang 'Sa vz.58' dan serangan bom .Membunuh 24 orang; kira-kira 80 orang lain telah cedera. Seorang daripada tiga penyerang kemudiannya membunuh diri mereka dengan sebutir bom tangan, ada yang percaya ini adalah satu kemalangan. Seorang lagi telah ditembak ketika berbalas tembakan.

Julai 1973 :
Tentera Merah Jepun memimpin satu rampasan Japan Airlines (JAL) yang terbang ke Belanda. Penumpang dan anak kapal telah dikeluarkan di Libya, di mana perampas-perampas kemudiannya memusnahkan kapal terbang itu.

Januari 1974 :
Tentera Merah Jepun menyerang satu kemudahan Shell di Singapura dan menawan 5 tebusan; serentak itu, PFLP merampas kedutaan Jepun di Kuwait. Orang-orang yang ditahan telah ditukar dengan wang tebusan dan Tentera Merah Jepun menyelamatkan diri ke South Yemen menggunakan kapal terbang Japan Airlines.

13 September 1974:
Telah menyerang Duta
Perancis dan Belanda. 10 orang awam telah menjadi tebusan dan seorang polis Hanke Remmerswaal berbangsa Belanda, telah ditembak di belakang, menembusi paru-parunya. Selepas satu tempoh yang panjang, tebusan itu dibebaskan dengan pembebasan seorang anggota Tentera Merah Jepun yang berada di penjara Yatsuk Furuya di samping meminta $300,000. Mereka melarikan diri menggunakan sebuah pesawat.

4 Ogos 1975 :
Tentera Merah Jepun telah menahan 50 orang tebusan di bangunan AIA , Kuala Lumpur. Menahan beberapa orang kedutaan di Kuala Lumpur. Tebusan-tebusan itu termasuk konsul AS dan Sweden. Tentera Merah Jepun itu menang dengan pembebasan lima rakan mereka yang dipenjarakan di negara-negara tersebut. Mereka kemudiannya terbang ke Libya.

September 1977 :
Tentera Merah Jepun merampas Japan Airlines Flight 472 di India dan terpaksa mendarat di Dhaka, Bangladesh. Kerajaan Jepun membebaskan 6 rakan anggota Tentera Merah Jepun yang dipenjarakan. Jepun juga dikatakan membayar wang tebusan $6M.

Disember 1977 :
Seorang yang disyaki
Tentera Merah Jepun merampas Malaysia Airlines Flight 653. Penerbangan ada membawa Duta Cuba ke Tokyo, Mario Garcia. Boeing 737 itu kemudiannya terhempas dan membunuh semua penumpang dan anak kapal selepas dia menembak kedua-dua juruterbang dan dirinya.

Mei 1986 :
Tentera Merah Jepun menembak menggunakan mortar di kedutaan-kedutaan Jepun, Kanada dan Amerika Syarikat di Jakarta, Indonesia.

Jun 1987 :
Satu serangan serupa telah dilancarkan terhadap orang British dan kedutaan-kedutaan Amerika Syarikat di Rom, Itali.

April 1988 :
Tentera Merah Jepun mengebom tentera AS di Naples, Itali, 5 kematian.

Dalam bulan yang sama, pengendali JRA Yū Kikumura telah ditangkap dengan bahan letupan di
lebuh raya Turnpike, New Jersey, bersama pengeboman USO. Dia telah disabitkan kesalahan ini dan menghabiskan masa di penjara Amerika Syarikat sehingga pembebasannya pada bulan April 2007. Di atas kepulangannya ke Jepun, dia lantas ditahan kerana disyaki menggunakan dokumen-dokumen perjalanan palsu.

JRA melancarkan satu siri 17 pengeboman pada bangunan-bangunan kepunyaan perbadanan besar, termasuk Mitsui.

- By Jj

Jumaat, Julai 17, 2009

Selangor

Pesuruh Jaya Tinggi, General Sir Gerald Templer, Sultan Selangor dan Menteri Besar Selangor, selepas merasmikan pembukaan Taman Rimba Templer pada bulan Mei 1954

Isnin, Julai 13, 2009

Surat

Bahagian hadapan


Bahagian belakang
Sampul surat ini bertarikh 16.3.1963. Perhatikan setem Federation Of Malaya. Ia dihantar dari Batu Pahat, Johor ke India.


Bahagian hadapan


Bahagian belakang
Surat ini bertarikh 26.10.1959. Dari Penang ke India.Bahagian hadapan
Surat bertarikh 14.5.1973. Dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur.


Jumaat, Julai 10, 2009

Pulau Pinang

Ni dulu..Sekarang?Penang Port 1826Tiket Bas


Penang hill 1818


Jambatan keretapi yang merentasi Sungai Krian, Nebong Tebal. (tahun tidak diketahui)


Kampong Sungai, Penang (tahun tidak diketahui)
Sumber: Abd Majid Awang - Antiques & Collectibles


Lebuh Chulia (tahun tidak diketahui)
Sumber: Abd Majid Awang - Antiques & Collectibles


Weld Quey, Penang 1910
Sumber: Abd Majid Awang - Antiques & Collectibles


Electric Tramway 1920
Kelihatan Tramcar sedang bergerak di tengah-tengah ladang kelapa Air Hitam
Sumber: Abd Majid Awang - Antiques & Collectibles


Penang Road


Feri 1958


Hill Railway


Bas dua tingkat telah lama digunakan


Penang Hill

Selasa, Julai 07, 2009

Persidangan/Perjanjian

Ahli-ahli Persekutuan Tanah Melayu yang bermesyuarat pada 1940.


Persidangan DURBAR di Kuala Kangsar 13-17 Julai 1897


Perjanjian Inggeris-Belanda 1824

Perjanjian Inggeris Belanda 1824 yang lebih dikenali sebagai Perjanjian London ternyata memberi implikasi yang besar terhadap sejarah politik, ekonomi dan sosial Kepulauan Melayu.

Perjanjian yang ditandatangani di London bagi menyelesaikan kemelut perebutan kuasa antara Inggeris dan Belanda menyaksikan gugusan Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua bahagian.

Perjanjian ini akhirnya menjadi penentu kepada sempadan Malaysia, Indonesia dan Singapura.

Di antara syarat- syarat penting isi perjanjian ini ialah:-

  • Belanda mengiktiraf pertapakan Inggeris di Singapura.
  • Belanda akan menyerahkan melaka kepada pihak Inggeris dan sebagai balasannya pihak Inggeris pula akan memberikan bangkahulu kepada pihak Belanda.
  • Penghapusan lanun di kawasan Kepulauan Melayu adalah tanggungjawab kedua-dua belah pihak (Inggeris & Belanda).
  • Belanda tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat didalam hal ehwal negeri-negeri Melayu.
  • Inggeris pula tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal mana-mana kerajaan di selatan Singapura, yang berada di bawah pengaruh pihak Belanda dan juga di Sumatera.

Perjanjian Pangor 1874


Sir Andrew Clarke


Raja Abdullah

Perjanjian Pangkor merupakan satu perjanjian yang ditandatangani pada 20 Januari 1874 di antara Gabenor Negeri-Negeri Selat Sir Andrew Clarke di pihak Inggeris dan Raja Muda Abdullah yang berkuasa di Hilir Perak bersama-sama dengan pembesar-pembesar yang menyokong baginda iaitu Bendahara, Temenggung, Orang Kaya Menteri, Shahbandar, Raja Mahkota, Laksamana dan Dato' Sagor. Perjanjian ini memberi kebenaran untuk Inggeris mencampuri urusan negeri Perak, satu kesilapan yang telah dilakukan oleh Raja Abdullah dan membuka kepada campur tangan Inggeris secara rasmi dalam urusan negeri Melayu. Perjanjian ini telah ditandatangani di atas kapal HMS Pluto yang berlabuh di Selat Dinding, iaitu di kawasan perairan di antara Lumut dan Pulau Pangkor.

Dengan persetujuan Sultan Abdullah juga, Gabenor Sir Andrew Clarke berani bertindak menjalan dan menurunkan Sultan Ismail yang berkuasa di Hulu Perak dan bersemayam di Tanjong Belanja, Parit, daripada pangkat sultan tetapi membenarkan Sultan Ismail memakai gelaran "Sultan Muda" dengan memberi pencen 1,000 ringgit tiap-tiap bulan. Che Ngah Ibrahim tidak lagi diakui sebagai pemerintah Larut. Lagi di http://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Pangkor